My w działaniu, czyli tworzenie innowacyjnej szkoły

Nasz projekt to nie tylko wyjazdy i szkolenia, ale przede wszystkim działania w szkole i mieście ukierunkowane na dzielenie się zdobytymi umiejętnościami i nowymi metodami pracy. Dzięki szkoleniom zagranicznym uczymy lepiej i efektywniej, śmiało działamy w innych projektach edukacyjnych, a przede wszystkim czujemy się podbudowani i pozytywnie nastawieni do naszej pracy 🙂   Oto przegląd naszych najciekawszych działań inspirowanych szkoleniami ERASMUSA

Continue reading “My w działaniu, czyli tworzenie innowacyjnej szkoły”

Advertisements

Chemia po polsku i po angielsku

Ostatnim szkoleniem, które realizowaliśmy w ramach naszego programu, było szkolenie CLIL dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Skorzystała z niego nasza nowa nauczycielka chemii, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, która prowadzi w naszej szkole zajęcia rozszerzone i dodatkowe z chemii Aleksandra Przybyła. Już przed wyjazdem na szkolenie wprowadzała ona elementy nauczania przedmiotu w języku angielskim, a kurs miał pomóc w lepszej realizacji koncepcji nauczania “integralnego nauczania przedmiotowo-językowego”
W dniach od 5 do 18 czerwca 2016 roku Aleksandra Przybyła uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez szkołę Anglolang w Scarborough “Content & Language Integrated Learning (CLIL)”. O swoich doświadczenia i planach pisze poniżej.

Continue reading “Chemia po polsku i po angielsku”

Ekologia i technolgia na fejsie

Małgorzata Bandura nuczycielka chemii i matamatyki w naszej szkole w ramach programu miała okazję uczestniczyć w ciekawym i nietypowym szkoleniu. W listopadzie 2015 roku w szkole Europass we Florencji  specjalizującej się w dokształcaniu nauczycieli w ramach programu ERASMUS brała udział w szkoleniu pod tytułem “Social Media in the Classroom” Jak można uczyć o ekologii na fejsie? O programie, szkoleniu i doświadczeniach z nim związanych pisze Małgorzata Bandura.

Continue reading “Ekologia i technolgia na fejsie”

Florencja, kultura i angielski

W listopadzie 2015 roku trójka naszych nauczycieli humanistów: polonista – Gabriel Gała, nauczycielka muzyki – Agnieszka Sus oraz nauczycielka historii i wiedzy o kulturze – Izabela Wyppich, uczestniczyli w szkoleniu dla europejskich edukatorów we Florencji. Specjalistyczny kurs obejmował zagadnienia związane z historią i sztuką renesansu włoskiego, zwłaszcza wczesnorenesansowej sztuki włoskiej. Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia obejmowały zarówno ćwiczenia warsztatowe, dyskusje, wykłady dotyczące twórczości poszczególnych artystów, jak i zajęcia na terenie muzeów, kościołów i klasztorów, które mają w swoich zbiorach zabytki sztuki z tego okresu. Językiem wykładowym zajęć był język angielski.

Continue reading “Florencja, kultura i angielski”

W świecie TIku, czyli nowoczesny angielski

W ramach naszego programu podnoszenia kwalifikacji znalazły się również kursy dla nauczycieli języka angielskiego. Nie były to jednak typowe szkolenia jezykowe W dniach 9 do 21 sierpnia 2015 roku, przewodniczący językowego zespołu przedmiotowego Mirosław Zimała uczestniczył w specjalistyczych warszatach dla anglistów z całej Europy „Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka angielskiego.” Zajęcia odbywały się w szkole językowej w Southampton w południowej Anglii. Obszerną relację z pobytu, warsztatów i reflekcje Mirka na temat nowych umiejętność z zakresu TIKu można znależć poniżej.

Continue reading “W świecie TIku, czyli nowoczesny angielski”

Polonista w Londynie

Jednym z założeń naszego projektu było podnoszenie kwalifikacji językowych nauczycieli. Aby nowocześnie ucznyć języka polskiego, dobrze jest poprawić znajomość języka angielskiego. Dobrze wie o tym nasz szkolny polonista Gabriel Gała, które postanowił podszkolić swoje umiejętności na profesjonalnym kursie językowym w Londynie. W dniach od 6 do 10 lipca 2015 roku uczestniczył w szkoleniu na poziomie B2+ w “FrancesKing School of Eniglish” w Londynie. O swoich wrażeniach z kursu i pobytu w stolicy Zjednoczonego Królestwa możecie przeczytać poniżej.

Continue reading “Polonista w Londynie”